Cookie- og Privatlivspolitik

Athena Investments cookie- og privatlivspolitik

Cookie- og Privatlivspolitik

Athena Investments cookie- og privatlivspolitik

Denne cookie- og privatlivspolitik (“Cookie- og Privatlivspolitik”) beskriver hvordan Athena Investments (“Athena”) indsamler, herunder behandler dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside www.atheninvestments.com (“Hjemmeside”), og når du fremsender en uopfordret jobansøgning.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Cookie- og Privatlivspolitik, eller du gerne vil klage over Athenas behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Athena på telefonnummer +45 33 36 42 02 eller på e-mail privacy@athenainvestments.com.

Hvis du ønsker at indgive en klage over Athenas behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300, København K
Telefonnummer: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Indsamling af dine personoplysninger

Athena indsamler personoplysninger om dig:

  • ved brug af cookies på Hjemmesiden (se mere herom i nedenstående),
  • når du fremsender din jobansøgning ved at bruge vores kontaktformular på Hjemmesiden,
  • når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, og/eller
  • ved at du på anden måde er i kontakt med Athena.

Kategori af personoplysninger, der behandles om dig

I forbindelse med ovenstående kan vi blandt andet indsamle følgende personoplysninger om dig:

Når du besøger Hjemmesiden behandler vi følgende almindelige personoplysninger om dig:

  • din IP-adresse, oplysninger om dit styresystem på computeren, din mobile enhed, den valgte internet-browser og dine onlineaktiviteter på Hjemmesiden, herunder behandler vi dit navn og din e-mailadresse, hvis du tilmelder dig til vores nyhedsbrev.

Når du fremsender en uopfordret jobansøgning og/eller et CV behandler vi følgende personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger: dit navn, e-mail-adresse og telefonnummer.
  • Følsomme personoplysninger: som udgangspunkt behandler Athena ikke følsomme personoplysninger om dig, medmindre du selv har fremsendt dette, f.eks. i forbindelse med din jobansøgning/CV eller i forbindelse med anden korrespondance med Athena. Athena opfordrer dig til ikke at fremsende sådanne følsomme personoplysninger om dig selv.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Når du besøger Hjemmesiden

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at give dig den bedste oplevelse, når du besøger vores Hjemmeside. Hvis du tilmelder dig til vores nyhedsbrev er formålet at give dig informationer om Athena.

Når du fremsender en uopfordret jobansøgning og/eller et CV

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er til rekrutteringsformål, herunder administration af rekruttering samt evaluering af dig som ansøger.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du besøger Hjemmesiden

Behandlingen af dine almindelige personoplysninger, når du besøger vores Hjemmeside, kan ske for, at Athena kan forfølge en legitim interesse, i det omfang det vurderes, at Athenas legitime interesser går forud for dine interesser i, at der ikke sker behandling af dine personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. En legitim interesse for Athena kan f.eks. være ønsket om forbedring af Hjemmesiden, sende dig vores nyhedsbreve, hvis du har samtykket hertil, og foretagelse af undersøgelser i forbindelse med besvarelse af dine henvendelser og lignende.

Behandlingen af dine almindelige personoplysninger i forbindelse med dit besøg på Hjemmesiden kan ske på baggrund af legitim interesse, efter at du har givet dit samtykke til accept af brug af cookies.

Når du fremsender en uopfordret jobansøgning og/eller et CV

Athena behandler dine almindelige personoplysninger for, at Athena kan forfølge en legitim interesse, i det omfang det vurderes, at Athenas legitime interesser går forud for dine interesser i, at der ikke sker behandling af dine personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. En legitim interesse for Athena kan f.eks. være administration af rekrutteringsprocessen og evaluering af dig som kandidat, herunder hvorvidt du skal tilbydes en stilling hos Athena. Hvis du bliver ansat hos Athena, vil behandlingen af dine personoplysninger ske af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Opbevaring af din jobansøgning og/eller dit CV med henblik på fremtidig ansættelse sker, hvis du har samtykket hertil.

Modtagere af dine personoplysninger

Athena har antaget visse databehandlere, som udfører en række opgaver på vegne af Athena. Disse databehandlere får adgang til dine personoplysninger. Databehandlerne kan dog alene lovligt tilgå og behandle dine personoplysninger på vegne af Athena for at opfylde de specifikke formål, der er fastsat af Athena. Databehandlerne må derfor ikke anvende personoplysningerne til egne formål. I de tilfælde Athena videregiver dine personoplysninger til tredjeparter, vil en sådan videregivelse kun ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Hvis det er påkrævet, vil det ske med dit forudgående samtykke.

Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande (uden for EU/EEA)

I det omfang dine personoplysninger overføres til tredjelande, sikrer Athena et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for en sådan overførsel, f.eks. ved indgåelse af EU-Kommissionens standardkontrakter med modtageren af oplysningerne, eller ved at sikre, at oplysningerne overføres til modtagere, som er underlagt særlige certificeringsmekanismer, såsom EU-U.S. Privacy Shield, hvis overførslen sker til USA.

Opbevaring af dine personoplysninger

Athena behandler dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de ovennævnte formål, herunder så længe vi behandler en henvendelse fra dig. Eventuel yderligere opbevaring kan finde sted, hvis dette er nødvendigt af dokumentationshensyn.

Din jobansøgning/CV opbevares i en periode op til 1 år.

Brug af cookies på Hjemmesiden

Ved besøg på Hjemmesiden og accept af brug af cookies, accepterer du, at Athena anvender cookies til at forbedre din online-oplevelse.

Hvad er en cookie

En cookie er en tekstfil, som placeres på din harddisk af en websideserver. Cookies indeholder oplysninger, der senere kan læses af en webserver på det domæne, som udstedte den pågældende cookie til dig. Det vil sige, at Hjemmesiden husker dig næste gang du besøger den. Cookies kan ikke bruges til at køre programmer eller sende virus til din computer.

Formålet med at anvende cookies

Det primære formål med at anvende cookies er, at dine indstillinger og andre oplysninger gemmes på din computer. Dermed sparer du tid, da du ikke skal angive de samme oplysninger næste gang, du besøger Hjemmesiden.

Google Analytics

Ved hjælp af Google Analytics bruger vi desuden cookies for at kunne føre statistik over brugen af Hjemmesiden
Vi får f.eks. oplysninger om, hvilken browser vores besøgende bruger, hvilke sider der bliver besøgt mest, og hvor længe vores besøgende bliver på Hjemmesiden. Google indsamler oplysninger om din IP-adresse, statistikken og indsætter ovennævnte tekstfil på din computer. Vi anvender disse oplysninger til at danne os et overblik over, hvordan Hjemmesiden bliver brugt, så vi løbende kan forbedre din brugeroplevelse på Hjemmesiden.

Du kan læse mere om Google Analytics her.

Fravalg af cookies

Hvis du ikke ønsker, at Athena skal indsamle og gemme ovenstående personoplysninger om dig, kan du slå cookies fra i indstillingerne fra din internet-browser. Bemærk dog, at fremgangsmåden til at slå cookies fra er forskellig afhængig af, hvilken internet-browser du anvender. Vælg din internet-browser nedenfor og læs herefter, hvordan du fjerner cookies fra din computer:

 

Dine rettigheder som den registrerede

Athena har iagttaget og gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger, samt for at sikre dine rettigheder som den registrerede. Dette har en høj prioritet hos os.

Du har først og fremmest ret til at anmode om at få indsigt i de personoplysninger, som Athena behandler om dig. Herudover har du ret til at få dine personoplysninger berigtiget, slettet eller få begrænset brugen af disse. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, må Athena ikke længere behandle dine personoplysninger.

Under særlige omstændigheder har du ret til dataportabilitet. Det betyder, at du i givet fald kan anmode om at få, de personoplysninger, du selv har givet til Athena, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Hvis det er teknisk muligt, kan du også anmode om at få oplysningerne transmitteret til en tredjepart.

Hvis Athena behandler dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Bemærk dog venligst, at dette ikke berører lovligheden af den behandling, der er baseret på dit samtykke før tilbagetrækningen.

Datatilsynet har udarbejdet en vejledning om de registreredes rettigheder. Du kan læse mere herom her.

Ændringer til denne Cookie- og Privatlivspolitik

Denne Cookie- og Privatlivspolitik opdateres regelmæssigt, og når det er nødvendigt på grund af ændringer i den gældende databeskyttelseslovgivning. Cookie- og Privatlivspolitikken vil altid indeholde datoen for den seneste version. I det omfang ændringerne betragtes som væsentlige ændringer, vil du blive informeret udtrykkeligt herom f.eks. på Hjemmesiden.

Dato for den seneste opdatering af denne Cookie- og Privatlivspolitik

14/06/2018