Company Announcement No.

19/18

Finanskalender for 2019

Athena Investments A/S har fastsat følgende datoer i 2019 til offentliggørelse af regnskaber samt ordinær generalforsamling:

Finanskalender 2019
Frist for aktionærer til at fremsætte forslag til dagsordenen for den ordinære generalforsamling
11 Marts
Årsrapport 2018
27 Marts
Ordinær generalforsamling 2019
23 April
Halvårsrapport for førstehalvår 2019
1 August