Company Announcement No.

01/19

Månedlig opdatering for december 2018

VIND

  • I december 2018 var den samlede vindproduktion 13 % højere end forventet.
  • Grundet gunstige vindforhold var produktionen højere end forventet niveau i Italien, men under forventet niveau i Spanien.
  • År til dato-nettoproduktionen var 4 % under forventet niveau og på linje med samme periode sidste år.

SOL

  • I december 2018 var den samlede produktion fra solanlæggene 18 % højere end forventet niveau.
  • Solindstrålingen var højere end forventet i både Italien og Spanien.
  • År til dato-nettoproduktionen var lidt under forventet niveau og lavere end i samme periode sidste år (-9 %).

 

I 2018 leverede Athenas vind- og solanlæg en samlet produktion, som var lidt lavere end de i årsrapporten for 2017 annoncerede udsigter, hvilket primært skyldtes de mindre gunstige og ustabile vind- og solforhold i Italien og Spanien i løbet af året.