Company Announcement No.

03/19

Månedlig opdatering for februar 2019

VIND

  • I februar 2019 var den samlede vindproduktion 21 % under forventningerne.
  • Grundet ugunstige vindforhold var produktionen lavere end forventet i Spanien (-38 %) og Italien (-14 %).
  • År til dato-nettoproduktionen var lidt under forventet niveau (-4 %) og 7 % lavere end i samme periode sidste år.

SOL

  • I februar 2019 var den samlede produktion fra solanlæggene 34 % højere end forventet.
  • Solindstrålingen var 30 % højere end forventet i Italien og 14 % højere end forventet i Spanien, hvilket forøgede produktionen fra solanlægget i La Castilleja med 25 % over forventet niveau.
  • År til dato-nettoproduktionen lå betydeligt højere i forhold til forventet niveau (+23 %) og samme periode sidste år (+17 %).