Company Announcement No.

02/19

Månedlig opdatering for januar 2019

VIND

  • I januar 2019 var den samlede vindproduktion 17 % højere end forventet.
  • Grundet gunstige vindforhold var produktionen betydeligt højere end forventet i Spanien (+18 %) og Italien (+16 %).

SOL

  • I januar 2019 var den samlede produktion fra solanlæggene 11 % højere end forventet.
  • Solindstrålingen var 3 % lavere end forventet i Italien men højere end forventet i Spanien (+11 %), hvilket forøgede produktionen fra solanlægget i La Castilleja med 24 % over forventet niveau.